hỏi đáp

Câu hỏi:
Bạn 'Trần văn Chiến - Email: chienit108@gmail.com' hỏi:

Do có mâu thuẫn với các anh tôi nên trước khi chết bố tôi có để lại toàn bộ tài sản thừa kế là một ngôi nhà trị giá 300 triệu đồng cho tôi nhưng việc thừa kế này sẽ gây ra sự chia rẽ, sứt mẻ tình cảm anh em trong nhà nên tôi không muốn nhận. Vậy tôi có thể từ chối nhận di sản thừa kế của bố tôi để lại hay không?

Do có mâu thuẫn với các anh tôi nên trước khi chết bố tôi có để lại toàn bộ tài sản thừa kế là một ngôi nhà trị giá 300 triệu đồng cho tôi nhưng việc thừa kế này sẽ gây ra sự chia rẽ, sứt mẻ tình cảm anh em trong nhà nên tôi không muốn nhận. Vậy tôi có thể từ chối nhận di sản thừa kế của bố tôi để lại hay không?

Trả lời:
Tranh chấp đất đai là một trong những loại tranh chấp có tính phức tạp cao, tồn tại trong một khoảng thời gian dài, khó giải quyết dứt điểm - Một trong những nguyên nhân chính là do nguồn gốc (giấy tờ) chứng minh quyền sở hữu hợp pháp của người dân không rõ ràng. Nhằm hạn chế và khắc phục những điểm bất cập đó, Luật Hùng Sơn & Cộng Sự cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật đất đai nhằm hỗ trợ, đảm bảo tính pháp lý của Quý khách hàng khi tham gia các giao dịch về đất đai, xây dựng: